Release notes


2.9.34

Obecné

 • Vyhledávání v komentářích

 • Grafika Report - výchozí řazení sloupce s měřenou hodnotou je sestupné

2.9.33

Obecné

 • Upload - přidána podpora pro CSV soubory

 • Upload - upravené výchozí mapování pro mySCADA datasource

 • Opravy drobných chyb

2.9.32

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.31

Obecné

 • Upload - přidána podpora pro skriptované parsování datových zdrojů

 • Grafika s detailem - možnost zrušit výběr v master grafice

 • Grafika Report - menu s identifikátorem kusu si pamatuje stav zabalení/rozbalení

 • Grafika Report - opravené řazení atributivních hodnot

 • Opravy drobných chyb

Scrap

 • Filtrování v pareto grafech podle sloupečku bez hodnoty

 • Přídáno vyhledávání v koláčových grafech

2.9.30

Obecné

 • API pro načtení seznamu embeddable grafik

2.9.29

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.28

Obecné

 • Filtrování komentářů ve kteých je uživatel zmíněn

 • Odkaz k nepřečteným komentářům v notifikačním emailu nastavuje filtr

Lucra

 • Optimalizace administrace dimenzí

2.9.27

Obecné

 • Menu s grafikama v detailu lze minimalizovat

Monitor

 • Optimalizace výpočtu indikátorů

 • Konfigurovatelná frekvence přepočítávání indikátorů

2.9.26

Obecné

 • Do všech grafik přidané tlačítko na reset zoomu

Monitor

 • Nový způsob načítání přírustků dat do monitoringu - vyšší rychlost, snížení zátěže DB

 • Optimalizace výpočtu indikátorů

Lucra

 • Podpora přenosu indikátoru typu “Vypočítaná hodnota” z Monitoru

 • Vylepšení vizualizace desirability funkce

 • Vizualizace výsledku desirability v okně detailu

 • Konfigurovatelný exponent průměru pro agregaci hodnot v rámci dimenze

2.9.25

Obecné

 • Křivky jsou skladovány v DB komprimované

 • Optimalizace využití paměti a CPU

 • Možnost testovat transformace uploadu pomocí dat ve formátu “AQDEF in flat JSON”

 • Oprava nelokalizovaného formátu datumu v některých místech aplikace

2.9.24

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.23

Scrap

 • Vylepšené grafiky

2.9.22

Obecné

 • Emailové notifikace o nepřečtených komentářích

Capability

 • V administraci přidána možnost zobrazit, kde je použita záložka detailu

2.9.21

Obecné

 • Opravy drobných chyb

 • Grafika s detailem - data v detailu se zobrazí i pro výběr z historie

 • Grafika s detailem - možnost výběru z více skupin grafik najednou

 • Box plot - oprava normalizace

 • Přidán odkaz na Release notes do stránky O aplikaci

 • Grafika Report - ukotvení hlavičky

 • Grafika Report - možnost zobrazit všechny řádky najednou

 • Křivky - podpora pro 3 a více Y os

Capability

 • Konfigurovatelná grafika “Přehled znaků”

Ordo

 • Vyhledávání zakázek - možnost otevřít nalezenou zakázku v přehledu

Scrap

 • Vylepšená editace hierarchie výroby a výrobků

2.9.20

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.19

Lucra

 • Opravy drobných chyb

2.9.18

Obecné

 • V administraci přidána možnost zobrazit, kde je použita grafika

 • Opravy drobných chyb

Scrap

 • Konfigurace pořadí sloupcových a pareto grafů v přehledech

 • Konfigurace rozsahu viditelných sloupců v sloupcových a pareto grafech

2.9.17

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.16

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.15

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.14

Obecné

 • Průběh hodnot - oprava chybného zobrazení mezí na pozadí při zoomu

Capability

 • Analýza způsobilosti - detail vybraného znaku se otevře v konfigurovatelném okně detailu

Lucra

 • Vizualizace funkce “žádoucnosti” při konfiguraci jejích parametrů

 • Oprava chyby při načítání dat z DB

2.9.13

Obecné

 • Optimalizace uploadu v případě zaokrouhlování číselných hodnot na znaku

 • Zdroje dokumentů mohou načítat soubory z podadresářů

Monitor

 • Optimalizace vyhodnocování kritérií

 • Možnost použít katalogové k-klíče v kritériích značek a indikátoru ‘aktuální hodnota znaku’

Ordo

 • Možnost vypnout chlazení zakázky pro konkrétní díl

2.9.12

Obecné

 • Filtrování komentářů podle uživatelských zájmů

 • Vylepšené zadávání komentářů

 • Funkce vyhlazování v průběhu hodnot

 • Tooltip v níťovém diagramu

 • Opravy drobných chyb

Monitor

 • Konfigurace počtu zobrazovaných desetinných míst a přípony u indikátorů

Ordo

 • Při přepínání masek zadávání se zachovají již vyplněná pole

 • Chlazení po konstantní dobu

Scrap

 • Opravy drobných chyb

2.9.11

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.10

Obecné

 • Prázdné textové hodnoty z mySCADA uploadu se ignorují

 • Opravena chyba s duplikováním nově vytvářených groovy transformací

Scrap

 • API pro data zmetkovitosti

2.9.9

Lucra

 • Odstranění časových dimenzí

 • Drobná vylepšení výkonu a snížení paměťové náročnosti

Scrap

 • API pro prácí s katalogy

2.9.8

Obecné

 • Drobná vylepšení práce se systémem myBeDa

 • Vylepšená komponenta pro administraci hierarchie strojů

Monitor

 • API pro cíle inkátorů

Ordo

 • Optimalizace automatického vytváření, zavíraní a vyhodnocování zakázek

2.9.7

Obecné

 • Komentáře - zeď se zobrazením všech komentářů na jednom místě, vylepšené zadávání komentárů

 • Průběh hodnot - konfigurovatelný obsah osy X

 • Průběh hodnot - ekvidistantní osa X zobrazuje indexy hodnot

 • Opravy drobných chyb

Monitor

 • Nový typ indikátoru “Vypočítaná hodnota”

Ordo

 • Možnost smazat naměřené hodnoty zakázky

Scrap

 • Sloupcový graf po komponentech

 • V navigačním koláčovém grafu po výrobcích se zobrazuje úroveň komponent

2.9.6

Obecné

 • Upload - možnost testovat více transformací najednou

 • Upload - možnost definovat K-klíče, které se mají přepisovat

 • Upload - nahrávání dat ve formátu AQDEF in flat JSON

 • Upload API - maximální velikost dat zvýšena na 30MB

 • Opravy drobných chyb

Scrap

 • Pareto grafy po pozicích a seriových číslech opravy

 • Konfigurace zobrazovaných pareto grafů

2.9.5

Obecné

 • Nové funkce v grafice “Níťový diagram”

2.9.4

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.3

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.9.2

Obecné

 • Meze v grafice “průběh hodnot” lze zobrazit jako barevná pásma na pozadí

 • Drobná vylepšení v grafice “křivka”

Lucra

 • Doplnění textů a drobná vylepšení v administraci modulu

2.9.1

Obecné

 • Opravený vzhled rozbalovací nabídky nástrojové lišty v některých grafikách

Ordo

 • Optimalizace filtrování polí v zadávací masce zakázky

Capability

 • Data z přehledu znaků lze stáhnout ve více formátech

2.9.0

Obecné

 • Statistiky aktivity uživatelů

 • Přihlašování pomocí SAML 2.0

 • Možnost neověřovat LDAPS certifikát

 • Testování více transformací najednou

 • Stahování dat v JSON a CSV formátech

 • Box plot může být master grafika

 • Sjednocené zobrazení přirozených mezí v grafikách

 • Opravené zobrazení hodnot v box plotu v případě malého počtu hodnot

 • Zjednodušení modulů Capability / Monitor / Ordo - musejí používat jednu společnou databázi

Ordo

 • Čárové a maticové kódy v průvodkách se vykreslují jako SVG

Lucra

 • Optimalizace uploadu

2.8.10

Obecné

 • myScada upload - automatické výchozí mapování používá K-klíče v popisu tagů

 • Průběh hodnot - možnost vypnout hledání odlehlých hodnot

Scrap

 • Řazení divizí, linek, pracovních týmů a směn v zadávání

Ordo

 • Oprava chyby, kdy po smazání zakázky nemohla být znovu automaticky vytvořena na základě nových hodnot

Lucra

 • Při mazání elementu dimenze se smažou i jeho data

 • Oprava chyby v přenosu dat z modulu Monitor

2.8.9

Obecné

 • Embeddable graphics - možnost vložit chy.stat grafiku do webové stránky

 • API pro naměřené hodnoty

 • Opravena chyba kdy prohlížeč vyžadoval mnoho operační paměti při častém překreslování grafik

 • Vylepšené chování tooltipu v grafice “průběh hodnot”

 • V záložce “Grafika s detailem” lze jako hlavní grafiku použít grafiku “Heat map”

 • Grafika “Heat map” - vylepšení a opravy drobných chyb

Scrap

 • Možnost definovat primární a sekundární barvy grafů

 • Pareto graf je rozdělen na dvě barvy v poměru 80:20

 • Do uploadu přidáno mapování pro pozici a číslo opravy

Lucra

 • Hodnoty mimo přirozené meze jsou ignorovány

 • Vylepšení a opravy drobných chyb

2.8.8

Obecné

 • U záložky v detailu lze definovat zda má být viditelná

 • V záložce “Grafika s detailem” lze nastavovat viditelnost hlaviček

 • V záložce “Grafika s detailem” lze používat záložku s dokumenty

 • Dokumenty v záložkách lze mapovat pomocí hodnot K-Klíčů

Monitor

 • Přidána možnost přepočítat/smazat všechny automaticky napočítané cíle indikátoru

 • Automatický výpočet cílů indikátorů lze vypnout

Fenestra

 • Název dashboardu se definuje při jeho vytváření

 • Dashboard lze přejmenovat přímo v přehledu

 • Přidáno kešování a opravy drobných chyb ve widgetu pro zobrazení souboru dostupného na cestě serveru

Scrap

 • Do uploadu přidáno mapování pro směnu a pracovní tým

2.8.7

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.8.6

Obecné

 • Oprava vyhledávání v grafikách pro texty obsahující lomítko (/)

 • Oprava chyby při komunikaci s M-QIS, která způsobovala vysoké vytížení CPU

2.8.5

Obecné

 • Aplikace nově vyžaduje Java 13

 • Vylepšené statistiky uploadu

 • Opravy drobných chyb

Capability

 • Zaokrouhlování a ořezávání velmi vysokých hodnot vypočítané způsobilosti

2.8.4

Obecné

 • Nová grafika “Grafika s detailem”

 • Hodnoty s K0002=255 a 256 se ignorují

Fenestra

 • Lepší validace při sdílení dashboardu

2.8.3

Obecné

 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení

Scrap

 • Přidán sloupec číslo opravy do přehledu produkcí

2.8.2

Obecné

 • Drobná vylepšení

2.8.1

Capability

 • Opravy drobných chyb

2.8.0

Obecné

 • Nová obrazovka pro detail kusu

 • Nová grafika - Níťový diagram

 • Grafika “Report” - přidán graf pozice hodnoty pro jednostranné tolerance bez definované střední hodnoty

 • Grafika “Heat map” - podpora pro atributivní znaky

 • Možnost odmazávat archiv zdroje dokumentů

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • Možnost automaticky přehodnotit zakázku

Monitor

 • Barvení OEE indikátoru

 • Možnost vybírat K-klíče z katalogů u indikátoru “Hodnoty K-klíčů aktuální hodnoty / znaku / dílu”

Fenestra

 • Vylepšené widgety “Hodnota způsobilosti” a “Status způsobilosti”

 • Možnost přidat obrázek na pozadí u widgetů “Odkaz zpět”, “Odkaz na dashboard”, “Text” a “Webová stránka (odkaz)”

 • Zvýraznění widgetů “Odkaz zpět”, “Odkaz na dashboard”, “Webová stránka (odkaz)” a “Status poslední zakázky” při najetí myši

2.7.40

Obecné

 • Možnost definovat znakovou sadu pro stahované DFQ soubory

Ordo

 • Nastavení obsahu týkající se automatického vytváření, zavírání a vyhodnocování bylo přesunuto do samostatné položky - nastavení workflow. Workflow zakázek je nyní možné definovat pro jednotlivé hierarchie výroby.

Fenestra

 • Horní menu editace dashboardu sjednocené se zbytkem aplikace

2.7.39

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.38

Obecné

 • Vylepšení stability uploadu v případě konfigurace více uploadů pro jeden modul

 • Křivky - zvýraznění křivky při najetí myši v legendě a naopak

2.7.37

Obecné

 • Vylepšení stability uploadu v případě rozsáhlé adresářové struktury

 • Drobná vylepšení v grafice křivek

Fenestra

 • Přidán widget pro zobrazení souboru dostupného na cestě serveru

 • Přidán widget pro zobrazení souboru ze zdroje dokumentů

2.7.36

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.35

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Fenestra

 • Možnost definovat výchozí dashboard při vstupu do aplikace/modulu

2.7.34

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.33

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.32

Obecné

 • Přidána podpora pro K-klíč K8530

Fenestra

 • Přidán nový typ dashboardu - prezentace

 • Možnost definovat identifikátor kusu ve widgetu grafika posledního kusu typu “Report”

2.7.31

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.30

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Scrap

 • Do XLS reportu bylo přidáno číslo zakázky

Fenestra

 • Menu na dashboardech a složkách lze zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši

2.7.29

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.28

Monitor

 • Opravena chyba s velkým vytížením CPU v případě většího počtu zobrazených strojů

Fenestra

 • Oprávnění lze definovat na složkách a lze jej dědit

2.7.27

Ordo

 • Přidána možnost definovat pořadí zakázek v jednotlivých přehledech

2.7.26

Ordo

 • Opravena chyba v automatickém uzavírání zakázek pomocí událostí

2.7.25

Monitor

 • Přidána možnost zobrazit pouze kusy s alespoň jednou značkou

2.7.24

Obecné

 • Opravena chyba načtení editoru protokolu o dílu bez definované hlavičky

Ordo

 • U filtrování zakázek nezáleží na velikosti písmen

 • Opravená chyba s identifikací opakovaného měření

Capability

 • Opravené dělení výrobních celků změnou směny

2.7.23

Ordo

 • Vylepšený způsob zobrazení popisu datových polí v zadávacím formuláři

Monitor

 • Indikátor zobrazující rozdíl počtu kusů

2.7.22

Ordo

 • Hodnoty zadané v drop-down filtrech lze interpretovat jako výraz

Fenestra

 • Odkaz na nedostupný dashboard je šedivý a nelze na něj kliknout

2.7.21

Obecné

 • Křivky - opravená pozice názvu při zobrazení několika skupin

Ordo

 • Opravené špatné sčítání počtu alarmů v přehledech

Capability

 • Bíle pozadí u nedokončených výrobních celků

2.7.20

Ordo

 • Opravené špatné zobrazení položek v drop-down filtrech

2.7.19

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • Zobrazení hodnoty datového pole je definováno jako výraz

 • Obsah v řádcích průvodky je definován jako výraz

Fenestra

 • Widget “Období” zobrazuje zvolené období jako datum od - do

 • U widgetů s časovým obdobím lze zapnout dohledávání dat v minulosti

2.7.18

Obecné

 • Přidána možnost prokliknout se na grafiku z nastavení detailu kusu

 • Křivky - křivku lze izolovat dvojklikem v legendě

 • Opravy drobných chyb v grafice “Report”

2.7.17

Obecné

 • Křivky - legenda s možností vypínání významných bodů a oddělovačů

Ordo

 • Možnost definovat nápovědu k zadávacím polím metadat

2.7.16

Obecné

 • Vylepšený tooltip v průběhu hodnot

 • Dokumentace API

 • Křivky - vylepšený ukazatel s hodnotami vynesenými na ose

 • Křivky - možnost zobrazit pozadí pro oblasti uvnitř mezí

 • Křivky - možnost definovat relativní meze

 • Přepínání mezi kusy v protokolu o dílu

 • Možnost definovat hlavičku u všech grafik

 • Opravy drobných chyb

Capability

 • V přehledu se zobrazují i nedokončené výrobní celky

 • Možnost vypnout běžící výpočet způsobilosti

 • Opravy drobných chyb

Fenestra

 • Případné chyby ve widgetech nezabrání zobrazení dashboardu

 • V grafech se zobrazuje tooltip

Lucra

 • Opravy drobných chyb

2.7.15

Obecné

 • Možnost definovat, identifikovat a zobrazovat vlastní specifické alarmy

 • Opravy drobných chyb

2.7.13

Obecné

 • Upload - v transformacích je možné volat chy.stat API

 • Konfigurovatelný střed v grafu pozice hodnoty

 • Křivky - možnost zobrazovat oddělovače, vylepšení významných bodů

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • Vyhledávání zakázek pomocí API

Fenestra

 • Drobná vylepšení v seznamu dashboardů

 • Optimalizace widgetu “Odkaz na dashboard”

2.7.12

Obecné

 • Drobná vylepšení

Capability

 • Ve stránce “Analýza” se filtr znaků aplikuje na všechny grafy

2.7.11

Obecné

 • Opravy drobných chyb

 • Vylepšený způsob řazení v protokolu o dílu

 • Posun křivek podle libovolného bodu na křivce

Monitor

 • Indikátor “Aktuální hodnota znaku” se může barvit podle překročení mezí

2.7.10

Obecné

 • Drobná vylepšení

2.7.9

Obecné

 • Drobná vylepšení

2.7.8

Obecné

 • Barvení křivek

 • Posun křivek podle důležitých bodů

 • Důležité body se skrývají společně s křivkou

 • Možnost řadit data pro M-QIS grafiku podle libovolného K-klíče

 • Vylepšená konfigurace alarmů

Monitor

 • OEE - možnost přidat indikátor “Loading”

 • OEE - možnost definovat vlastní indikátory “Availability” a “Performance”

Lucra

 • Přidána možnost přenášet všechny procentuální indikátory z monitoringu

2.7.7

Obecné

 • Drobná vylepšení

Ordo

 • Vylepšení rychlosti filtrování zakázek

2.7.6

Obecné

 • Drobná vylepšení práce se systémem myBeDa

Ordo

 • Vylepšení výkonu načítání přehledu zavřených a vyhodnocených zakázek

2.7.5

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.7.4

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Scrap

 • V přehledu v zadávání zmetkovitosti lze filtrovat týmy, směny a výrobky

2.7.3

Obecné

 • Drobná vylepšení práce se systémem myBeDa

Scrap

 • Přehled v zadávání zmetkovitosti lze řadit podle počtu procesních/výrobkových chyb

Fenestra

 • Složky a dashboardy ve výběru lze mazat klávesou “Delete”

 • Při navigaci mezi složkami se udržuje historie, tzn. lepší chování tlačitka zpět

2.7.2

Obecné

 • Integrace se systémem myBeDa

2.7.1

Obecné

 • Hvězdička u povinných polí ve formulářích

 • Defaultní kódování pro načítání souborů v uploadu je UTF-8

 • Přidána podpora pro K-klíče K2112/K2113

Ordo

 • Přesunutí části nastavení obsahu do samostatných položek. Nastavení se tak dají znovupoužívat a definovat pro jednotlivé hierarchie výroby.

 • Popisky tlačítek v editaci zakázky

Fenestra

 • Vylepšená administrace dashboardů, přidána možnost vytvářet složky

2.7.0

Obecné

 • Přechod na Javu 11

 • Vylepšený PDF prohlížeč

Monitor

 • Data v přehledu jsou aktualizována pokud dojde ke smazání zakázky i s daty

Ordo

 • Zakázku je možné opakovaně vyhodnotit

 • Opravené zalamování slov v zadávání zakázek průvodcem

Capability

 • Opravené našeptávání ve filtru znaků

2.6.90

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.6.89

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.6.88

Obecné

 • Průběh hodnot - možnost zvolit počet grafů na stránku

 • Vylepšení indikátoru “Aktuální hodnota znaku”

Fenestra

 • Možnost zobrazovat nadpisy u grafů

2.6.87

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • Vylepšené zadávání zakázek průvodcem (výběr hierarchie, plovoucí tlačítka , vzhled)

 • Výběrová pole ve filtrech respektují nastavení zobrazované hodnoty

2.6.86

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.6.85

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • V nastavní přehledů se zobrazuje celá cesta k úrovni hierarchie

2.6.84

Obecné

 • Průběh hodnot - konfigurovatelný maximální počet hodnot v tooltipu

 • Opravy drobných chyb

Monitor

 • Oprava barvení indikátoru podle tolerancí

2.6.83

Ordo

 • Oprava chyby, kvůli které se nepřekresloval přehled zakázek po vyhodnocení některé zakázky

2.6.82

Obecné

 • Upload umí načítat data z mySCADA

2.6.81

Obecné

 • Drobná vylepšení v administraci oprávnění uživatelů a skupin

 • Opraveno chybné zobrazování tooltipu značek v grafice ‘průběh hodnot’

2.6.80

Obecné

 • Prohlížeč PDF se roztáhne na celou dostupnou výšku

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Plovoucí tlačítka v obrazovce zadání zakázky

2.6.79

Obecné

 • Zobrazování křivek

 • Průběh hodnot - přidaná možnost vypnout barvení bodu při překročení mezí

 • Průběh hodnot - oprava drobných chyb

 • Oprava problému s vícenásobným kliknutím na tlačítka

Fenestra

 • Oprava zobrazení grafiky Protokol o dílu v dashboardech

2.6.78

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.77

Obecné

 • Oprava chyby, kvůli které se nezobrazil Protokol o dílu v IE11

Monitor

 • Při najetí myši se pozastaví aktualizace zobrazení kusů stroje

2.6.76

Obecné

 • Vylepšený tooltip v průběhu hodnot

 • Box-plot - opraveno prohozené chování Seskupit podle / Porovnávat podle

2.6.75

Obecné

 • Oprava drobných chyb

 • Přidána grafika “heat map”

2.6.74

Obecné

 • Grafiky obsahující příliš mnoho skupin nabízejí filtrování a stránkování

Fenestra

 • Widget “čas” přejmenován na “Datum a čas” - umožňuje zobrazit čas a/nebo datum

2.6.73

Obecné

 • Opravena chyba kdy se na atributivní hodnoty aplikovalo zaokrouhlování

 • Atributivní hodnoty v reportech jsou zobrazeny jako smajlíky

2.6.72

Obecné

 • Drobná vylepšení v grafice “Průběh hodnot”

Fenestra

 • Přidán widget pro odkaz na URL

2.6.71

Obecné

 • Drobná vylepšení v grafice “Průběh hodnot”

 • Opravené UI v případě velmi širokého zákaznického loga

 • Přidána možnost deaktivovat transformace v uploadu

2.6.70

Obecné

 • Vylepšená grafika “Průběh hodnot”

 • Drobná vylepšení v administraci

Fenestra

 • Zobrazení typu widgetu při editaci

2.6.69

Monitor

 • Vylepšení indikátorů “Aktuální hodnota znaku” a “Hodnoty K-klíčů aktuální hodnoty / znaku / dílu”

Capability

 • Lepší zvýraznění vybraných výrobních celků

2.6.68

Obecné

 • Protokol o dílu - drobné opravy a vylepšení

 • Zaokrouhlení hodnoty podle K2022 před identifikací alarmů v uploadu

Ordo

 • Oprava filtru zakázek

2.6.67

Obecné

 • Vylepšený editor transformací

 • Protokol o dílu - možnost stáhnout DFQ s daty

 • Protokol o dílu - drobné opravy a vylepšení

Ordo

 • Oprava mazání polí metadat

Monitor

 • Zobrazení stránky s průběhem v případě, že se načítají data monitoringu

2.6.66

Lucra

 • Oprava drobných chyb

2.6.65

Obecné

 • Přidaná Italština

 • Tlačítka v administraci jsou vždy viditelná

 • Varování při chybějícím indexu na identifikátoru kusu

Lucra

 • Vylepšení dotazu na dlouhodobé průměry hodnot

2.6.64

Obecné

 • Vylepšení grafiky “Protokol o dílu” (lokalizované texty, velikost hlavičky, apod.)

 • Upload API - request throttling v případě chyb

 • Oprava chyby v Groovy transformacích - nefungovala změna metadat zakázky

Ordo

 • Vylepšené zadávání zakázek průvodcem

2.6.63

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.62

Ordo

 • Odstraněna stránka “Analýza”

 • Rychlejší načítání zakázek

 • Vylepšené zadávání zakázek průvodcem

2.6.61

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Vylepšené zadávání zakázek průvodcem

2.6.60

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.59

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.58

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.57

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.56

Obecné

 • Přidána francouzská lokalizace

 • API pro upload AQDEF souborů podporuje DFD/DFX soubory v neinkrementálním módu

2.6.55

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Vylepšený layout menu v přehledech zakázek pro menší obrazovky

2.6.54

Obecné

 • U všech chy.stat grafik přidaná možnost stáhnout data ve formátu AQDEF

 • Možnost duplikovat znaky v transformacích v uploadu

 • V grafu polohy hodnoty se používá nominál jako střed pokud je zadaný

Ordo

 • Vylepšené rozložení panelu zakázky v přehledech

 • Oprava chyby po vyhodnocení zakázky ve stránkovaném přehledu zakázek

2.6.53

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Vylepšený filtr přehledu zakázek

2.6.52

Obecné

 • Vylepšené formátování hodnot K-klíčů

 • Drobné opravy a vylepšení

2.6.51

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.50

Obecné

 • Drobná vylepšení grafiky “Report”

 • Vylepšené chování funkce “Seskupování a porovnávání”

 • Lepší způsob vytváření prvního administrátorského účtu

Monitor

 • Možnost neomezovat indikátor “Produktivita” hranicí 100%

Scrap

 • Oprava drobných chyb

2.6.49

Obecné

 • Nové písmo pro lepší čitelnost

 • Vylepšená Groovy transformace v uploadu - lze vyhledávat díly, znaky a záznamy z katalogů

Ordo

 • Přehled zavřených zakázek se řadí podle datumu zavření

 • Přehled vyhodnocených zakázek se řadí podle datumu vyhodnocení

 • V uploadu lze číst a zapisovat metadata zakázky

Fenestra

 • Při filtrování se nerozlišují velká a malá písmena

2.6.48

Obecné

 • V grafu průběhu hodnot lze konfigurovat formát datumu

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Přidána funkce chladnutí

2.6.47

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.46

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.45

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.44

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.43

Obecné

 • Nová grafika - Report

Monitor

 • Možnost kopírovat definice značek a indikátorů v administraci

2.6.42

Obecné

 • Vylepšená práce s alarmy. Podpora více typů alarmů pro jednu hodnotu.

Monitor

 • Optimalizace vykreslení přehledu. Zejména při velkém počtu strojů bez dat.

Fenestra

 • Nový widget - grafika posledního kusu stroje

2.6.41

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Ordo

 • Nová zadávací maska optimalizovaná pro dotyková zařízení - wizard.

 • Překreslení přehledu při změně metadat zakázky.

2.6.40

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.39

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.38

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Odstraněné jednosloupečkové zobrazení na malých obrazovkách

2.6.37

Scrap

 • Migrace na vlastní číselníky

Capability

 • Snížení nároků na procesor v přehledu s časovou osou

 • Oprava drobných chyb

2.6.36

Obecné

 • Podpora K-klíčů K18xx a K28xx (uživatelsky definovaná pole)

Ordo

 • Uživatelé bez práva na editaci zakázky mohou zobrazit detail zakázky pro čtení

 • Optimalizace rychlosti načítání zakázek

2.6.35

Obecné

 • Optimalizace nahrávání velkých DFQ souborů

2.6.34

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.33

Fenestra

 • Nový widget - hodnota buňky z Excel souboru

 • Oprava drobných chyb

2.6.32

Obecné

 • Seskupování a porovnávání pomocí polí z katalogů

 • Klíčová pole se definují globálně pro databázi

 • Optimalizace rychlosti ukládání dat v Uploadu

Fenestra

 • Filtrování seznamu dashboardů

 • Nový widget - tlačítko “Zpět”

 • Widget “Odkaz na dashboard” má konfigurovatelný text

 • Oprava drobných chyb

2.6.30

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • Z výpočtu výrobních celků jsou vyřazeny neaktivní znaky

Fenestra

 • Vylepšené chování widgetu “Soubor (embed)” v IE 11

 • Widget “Hodnota indikátoru” umožňuje zobrazení cíle indikátoru

2.6.29

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • Z výpočtu výrobních celků jsou vyřazeny neaktivní nástroje

2.6.28

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Lucra

 • Přidáno filtrování dimenzí v přehledu

2.6.27

Obecné

 • Veřejné API pro upload AQDEF souborů

2.6.26

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.25

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Nový widget “Top N chyb” z modulu Lucra

2.6.24

Obecné

 • Vylepšený vzhled komponenty pro editaci lokalizovaných textů

 • Oprava drobných chyb

2.6.23

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Monitor

 • Indikátor pro zobrazení hodnoty K-klíče aktuálního dílu nebo měření

Lucra

 • Přidáno filtrování v administraci cílů

 • Možnost řazení indikátorů v rámci kompozitních indikátorů

Ordo

 • Komponenta s odpočtem času v přehledu zakázek je přesnější

2.6.22

Obecné

 • Rozsáhlejší použití vlastních časových období

Capability

 • Vykreslení celého zobrazovaného období na panelu s časovou osou

Fenestra

 • Kliknutím na widget “Status poslední zakázky” se lze dostat na detail dané zakázky

2.6.21

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Monitor

 • Data monitoringu mohou být filtrována podmínkou

2.6.20

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.19

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.18

Obecné

 • Seskupená data bez plausibilních hodnot nejsou v grafice box-plot vykreslována

Monitor

 • Přidána možnost dočasně vypnout vykreslování jednotlivých značek v přehledu

2.6.17

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.16

Obecné

 • Validace groovy transformací v uploadech

Fenestra

 • Widgety lze zvětšovat/zmenšovat po skupinách

 • Konfigurovatelné okraje buněk v dashboardu

2.6.15

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.14

Capability

 • Opravený výpočet výrobních celků pro případ kdy nejsou k dispozici žádná data

2.6.13

Obecné

 • Drobná vylepšení box-plot grafiky

 • Podpora AQDEF simple grouping

2.6.12

Obecné

 • Pro záložku detailu lze definovat popis

 • Přidána podpora přesměrování HTTP protokolu na HTTPS

 • Oprava drobných chyb

Monitor

 • Upravený layout v editaci přehledu

 • Pro značky a indikátory lze definovat popis

2.6.11

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • V rozpadech a seskupování dat v chy.stat grafikách lze použít K-klíč reprezentující výrobní celek

Fenestra

 • Widgety lze přesouvat a duplikovat po skupinách

2.6.10

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.9

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.8

Obecné

 • Řazení popisků u ekvidistantní časové osy v grafu průběhu hodnot

Fenestra

 • U obrázku pozadí dashboardu lze zachovat poměr stran

2.6.7

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Widgety lze mazat po skupinách

2.6.6

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.5

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Zobrazení uživatele, který právě edituje zamčený dashboard

2.6.4

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.6.3

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Přidávání widgetů pomocí plovoucího tlačítka

 • Přidána možnost dočasně schovat editační toolbar

2.6.2

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Dashboardy jsou při editaci zamčené a nelze je editovat jiným uživatelem

2.6.1

Obecné

 • U grafiky box-plot je možné zvolit defaultní stav normování a výpočet whiskers

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Dashboardy jsou řazené podle názvu

Lucra

 • Výpočet a agregace rozpadů pro předpočítané indikátory

Ordo

 • Export přehledu zakázek do XLSX souboru

2.6.0

Obecné

 • Rozpad a seskupovaní dat podle K-klíčů v chy.stat grafikách

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • Rychlejší výpočet výrobních celků

 • Přidána možnost stažení DFQ souboru celého výrobního celku

Ordo

 • Vlastní nezávislé nastavení zobrazovaného období

2.5.9

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.5.8

Obecné

 • Oprava drobných chyb a vylepšení vzhledu

Scrap

 • Granulárnější oprávnění

2.5.7

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.5.6

Obecné

 • Oprava chyby způsobené přechodem na letní čas

2.5.5

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.5.3

Ordo

 • Možnost zobrazit počty hodnot v hádcích u zakázky

 • Pro přehled zakázek se může určit, jestli se mají zobrazovat počty naměřených hodnot nebo počty kusů

2.5.2

Capability

 • Nově spočítané výrobní celky se automaticky zobrazí v přehledech

2.5.1

Lucra

 • Možnost zobrazovat hodnoty indikátoru nebo desirability na heatmapě v přehledech

 • Přehledy se automaticky aktualizují při změně nastavení

 • Nová data se automaticky zobrazí v přehledech

Fenestra

 • Nový widget “Hodnota indikátoru” z modulu Lucra

2.5.0

Obecné

 • Aplikace ke svému běhu používá vlastní aplikační server (Undertow) místo externě instalovaného Tomcat

 • Zjednodušení instalační procedury

2.4.101

Obecné

 • Oprava drobných chyb a vylepšení vzhledu

Fenestra

 • Možnost zobrazovat počty chyb a výrobků ve widgetu “Zmetkovitost”

2.4.100

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.99

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.98

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Přidána možnost zachovat poměr stran obrázku ve widgetu typu “Obrázek”

2.4.97

Obecné

 • Auditování změn v nastavení systému

2.4.96

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.95

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.94

Obecné

 • Pro nepodporované jazyky je defaultně zvolena angličtina

2.4.93

Obecné

 • V grafu průběhu hodnot lze nastavit osu x jako ekvidistantní

 • Kompaktnější vzhled menu v administraci

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • Konfigurovatelné záložky detailu výrobního celku

2.4.92

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • Popsané typy grafů v analýze způsobilosti

2.4.91

Obecné

 • Optimalizace čtení dat z Q-DAS katalogů

 • Oprava drobných chyb

2.4.90

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.89

Obecné

 • Definice vlastních časových období pro použítí v ostatních modulech

 • Oprava drobných chyb

Lucra

 • Přenos dat z modulu Monitor

 • Nastavitelné rozlišení časové osy

2.4.88

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.87

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.86

Obecné

 • Oprava chyb při práci ve více záložkách

 • Drobné opravy chyb a vylepšení

Capability

 • Optimalizace vykreslování přehledu způsobilosti pro dlouhá časová období

Monitor

 • Vylepšené nastavení přehledu monitoringu

2.4.85

Obecné

 • Drobné opravy chyb a vylepšení

 • Optimalizace spotřeby paměti pro mnoho aktivních uživatelů

Scrap

 • Dávkové akce v zadávání zmetkovitsti

2.4.84

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Monitor

 • Vylepšení kriterií pro značky - přidaná možnost definovat složené kritérium pro hodnoty kusu

Fenestra

 • Nový widget “Soubor” pro zobrazení PDF apod.

Scrap

 • Možnost definovat sloupce zobrazené v přehledu v zadávání zmetkovitosti

 • Přidané sloupce s počtem závad do přehledu v zadávání zmetkovitosti

Lucra

 • Podpora databáze MS SQL Server

Capability

 • Podpora výpočtu způsobilosti pro hierarchické znaky

2.4.83

Obecné

 • Ukládání hierarchie znaků v uploadu

Fenestra

 • Nový widget “Odkaz na dashboard”

Scrap

 • Možnost definovat strukturu mezi linkou a pracovištěm

2.4.82

Obecné

 • Oprava drobných chyb v uploadu

2.4.81

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.80

Obecné

 • Oprava problému s tiskem v prohlížeči Chrome

 • Oprava drobných chyb

2.4.79

Capability

 • Oprava chyby v zobrazovaném počtu měřených hodnot

Fenestra

 • Nové widgety pro modul Scrap

Monitor

 • Nové indikátory “Hodnoty K-klíčů” dílu a znaku

 • V přehledu se projeví dodatečné úpravy hodnot a alarmů

2.4.77

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Capability

 • U značek v grafech průběhu hodnot lze definovat velikost symbolů

 • Optimalizace rychlosti vykreslení přehledu při velkém počtu strojů

Fenestra

 • Nový widget pro zobrazení top N dílů/strojů/nástrojů ze způsobilosti

Monitor

 • Přidána podpora pro složené identifikátory kusu

 • Řazení značek a indikátorů podle pořadí v nastavení přehledu

 • U značek v nastavení přehledu se zobrazují barvy

 • Optimalizace rychlosti vykreslení přehledu při velkém počtu strojů

Ordo

 • Vylepšené možnosti zobrazení a filtrování podle implicitních polí zakázky (Hierarchie, Uživatel apod.)

2.4.76

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Fenestra

 • Nový widget pro zobrazení obrázku

 • Nový widget pro zobrazení stavu vyhodnocení poslední zakázky

 • Výraznější zobrazení informace o nedostupnosti serveru

2.4.75

Capability

 • Optimalizace rychlosti načítání hierarchie výroby a přehledu výrobních celků

Monitor

 • Opravena chyba kdy se zbytečně zobrazovala hierarchie strojů bez dat

 • Optimalizace rychlosti načítání hierarchie výroby a přehledu

2.4.74

Obecné

 • Oprava drobných chyb

Monitor

 • Barvení indikátoru “Aktuální hodnota znaku” podle tolerancí

2.4.73

Obecné

 • Oprava drobných chyb

2.4.72

Obecné

 • Oprava kompatibility s IE11

 • Oprava drobných chyb

2.4.71

Obecné

 • Oprava řazení hierarchických znaků v DFQ souborech

Fenestra

 • Kopírování widgetů v dashboardech

Monitor

 • Podpora pro více přehledů monitoringu

2.4.70

Capability

 • Optimalizace rychlosti načítání přehledu zakázek

 • Vylepšený vzhled textů v přehledu způsobilosti

 • Vylepšení časové osy přehledu způsobilosti

 • Opravena chyba ve vytváření výrobních celků stroje s více nástroji

Ordo

 • Nový způsob konfigurace přehledů zakázek

2.4.69

Obecné

 • Přidáno nastavení přepisování dat dílů a znaků v uploadu

 • Oprava chyby s výběrem barvy u obecné komponenty

Capability

 • Pro definici podmínek zvýraznění bodu v průběhu hodnot lze použít logické operace

2.4.68

Scrap

 • V tooltipu navigačního koláče a sloupcových grafů se zobrazují i absolutní počty znaků

Fenestra

 • Ve widgetu pro zobrazení hodnoty způsobilosti je možné vybrat typ zobrazovaných hodnot

 • Nový widget pro zobrazení aktuálního stavu způsobilosti

2.4.67

Monitor

 • Oprava chyby ořezávání dat v případě delšího zobrazovaného období než 1 týden

2.4.66

Fenestra

 • Výběr oprávnění v nastavení dashboardu

 • Filtr na významnost znaku ve widgetu pro zobrazení hodnoty způsobilosti

2.4.65

Ordo

 • Implementace datového pole pro načítání metadat z čárových kódů

Fenestra

 • Nový widget pro zobrazení hodnoty způsobilosti

 • Přidána možnost použít tučné písmo a nebo kurzívu ve widgetech

2.4.64

Obecné

 • Implementace uploadu dat do Q-DAS schématu

Fenestra

 • Dashboard může mít na pozadí obrázek

2.4.63

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.4.62

Obecné

 • Komponenta pro manipulaci s časovou osou umožňuje pohybovat pevným časovým oknem

Capability

 • Flexibilní zobrazení dat na časové ose v přehledu způsobilosti podle zvoleného období

Monitor

 • Oprava chyby která při změně nastavení mohla způsobit nekonečné čekání na data v přehledu

 • Vertikální skrolování strojů - aby byla na stránce vždy vidět časová osa

 • Změna pozice legendy

2.4.61

Scrap

 • Přidána možnost schovávat název linky ve sloupcovém grafu po pracovištích

2.4.60

Obecné

 • Oprava chyby ve vyhledávání v úrovních struktur pokud měl uživatel právo jen na některou větev

Lucra

 • Před zobrazením se čeká na načtení počátečních dat do paměti

2.4.59

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.4.58

Obecné

 • Oprava chyby při ukládání nové úrovně struktury s vyplněným kódem

Capability

 • V nastavení rozdělení výrobních celků změnou K-klíče lze používat jen K-klíče pro hodnoty

 • Optimalizace rychlosti výpočtu výrobních celků úpravou algoritmu pro hledání nástrojů

Monitor

 • V kritériích značky mohou být použity i K-klíče pro díly a znaky

2.4.57

Obecné

 • Oprava chyby při rušení zařazení stroje do hierarchie

 • Optimalizace výpočtu velikosti levého menu

Scrap

 • Při zobrazení hodnot se používá oddělovač tisíců

Ordo

 • Ve where podmínce v záložce detailu se mohou používat tabulky TEIL a ALARM_VALUES

 • Přehled vyhodnocených zakázek se neobnovuje, pokud je otevřené okno detailu hádku

2.4.56

Obecné

 • Opravy drobných chyb

2.4.55

Obecné

 • Při načítání DFQ souborů jsou nevalidní data ignorována

Fenestra

 • Dashboardy lze jednoduše duplikovat

 • Snížený limit pro minimální výšku řádku v dashboardu

2.4.54

Ordo

 • Optimalizace rychlosti načítání přehledu zakázek

 • Opravena kontrola unikátnosti identifikátorů datových polí

2.4.53

Lucra

 • Při načítání dat se bere v potaz K0002 a ukládají se jen hodnoty s K0002 = 0

2.4.52

Monitor

 • Opravena chyba se zobrazováním indikátoru činnosti při pravidelném překreslování dat

Lucra

 • Optimalizace - při agregaci hodnot se nejprve filtruje a poté řadí

2.4.51

Obecné

 • Lepší ikony pro zobrazované období

Lucra

 • Optimalizace vyhledávání dlouhodobých průměrů

 • Přidána možnost vypnout stárnutí hodnot při výpočtu dlouhodobých průměrů

 • Opravena chyba se zvýrazněním vybraných sloupců

Fenestra

 • Widget s hodnotou indikátoru umožňuje přebrat barvu písma podle indikátoru

 • Obsah textového widgetu lze rolovat, pokud se nevejde

 • Přidán widget zobrazující hodiny

2.4.50

Obecné

 • Vylepšená komponenta pro výběr barev - ukládají se oblíbené barvy

Lucra

 • V paměti se drží data za 2 roky

 • Implementace změny proti minulému období

 • V detailu kompozitniho indikátoru se zobrazují záložky s dílčími indikátory

 • Kliknutim na indikátor v detailu kompozitního indikátoru se prokliknu na detail tohoto indikátoru

Fenestra

 • Nové widgety se přidávají na pozici tlačítka ‘plus’

 • Snížený limit pro minimální výšku řádku v dashboardu

 • Horizontální centrování textových widgetů

 • Podpora pro až 36 sloupců v dashboardu

2.4.49

Obecné

 • Vylepšené ovládání stránkování - nyní je vidět na které stránce jsem

 • Vylepšení ovládacího grafu pro nastavování rozsahu ve sloupcových grafech

 • Do DFQ souborů se zapisují klíče K1000 a K2000

Scrap

 • Optimalizace sloupcových grafů pro velké množství hodnot

Capability

 • Předělaný způsob výběru hodnot pro výpočet způsobilosti a pro zobrazení v průbězích hodnot

Lucra

 • Oprava vyhledávání cílů a kontroly nejednoznačnosti cílů

 • Přidaná možnost ukončit platnost cíle

2.4.48

Obecné

 • Nový modul Fenestra

Monitor

 • Vylepšené chování po vymazání dat z cache

2.4.47

Obecné

 • Vylepšené posílání změn serverem (podpora WebSockets)

 • Vylepšení vzhledu levého navigačního menu

Ordo

 • Přehled zakázek se nepřekresluje když je otevřené okno detailu

2.4.46

Scrap

 • Vylepšení výpočtu zmetkovitosti - identifikace průchodu výrobku více linkami

2.4.45

Obecné

 • Oprava generování URL pro změnu hesla

Ordo

 • Oprava generování URL pro průvodky a filtr přehledu

Scrap

 • Do přehledu produkcí přidaný sloupec s počtem vyrobených kusů

2.4.44

Obecné

 • Přidaná podpora pro QS-Stat knihovny verze 11

2.4.43

Lucra

 • Zobrazení hodnoty nad sloupcem v okně detailu

Monitor

 • Oprava řazení strojů v rámci větve hierarchie

Capability

 • Oprava řazení strojů v rámci větve hierarchie

2.4.42

Obecné

 • Opravy chyb v administraci hierarchií - větve stromu nešly přesouvat z a do rootu

 • Vypnutá funkce automatického obnovení spojení po výpadku serveru - způsobuje nadměrné využití paměti prohlížeče

2.4.41

Obecné

 • Vylepšení vzhledu levého menu

Monitor

 • V přehledu se zobrazují i stroje, které nejsou zařazené do hierarchie

Capability

 • V přehledu se zobrazují i stroje, které nejsou zařazené do hierarchie

2.4.40

Obecné

 • Opravy chyb v administraci hierarchií

 • Uživatel může měnit svoje heslo

2.4.39

Obecné

 • Vylepšené zjišťování typu souboru ve zdrojích dokumentů

2.4.38

Capability

 • Oprava chyby ve výpočtu výrobních celků po časových intervalech

2.4.37

Obecné

 • Oprava chyby v rozbalovacích nabídkách v horním menu - občas se nezobrazovaly celé

Capability

 • Oprava chyby v zobrazení tooltipu v přehledu způsobilosti

2.4.36

Obecné

 • Přidaná tlačítka Rozbalit vše a Sbalit vše ke stromům s hierarchiemi

Monitor

 • Podmínky značek se mohou definovat jako logické operace

 • Schovávání strojů bez dat je konfigurovatelné

 • Robustnější automatické obnovování dat monitoringu - dokáže se samo zotavit po výpadku

 • Zobrazení hierarchie strojů v monitoringu

 • Přidané ruční řazení a barvení hierarchie strojů

Capability

 • Oprava drobné chyby v průběhu hodnot

 • Přidané číslo znaku do tabulky znaků

 • Zobrazení hierarchie strojů v přehledu způsobilosti

 • Přidané ruční řazení a barvení hierarchie strojů

Ordo

 • Oprava drobných chyb v zadávání nové zakázky

 • Pokud se zakázky číslují automaticky, tak se nezobrazuje číslo zakázky dokud se zakázka neuloží

 • Přidaná možnost vytvořit kopii již existující zakázky

 • Robustnější automatické obnovování přehledu zakázek - dokáže se samo zotavit po výpadku

 • Přidané ruční řazení hierarchie

2.4.35

Obecné

 • Přidaná možnost změnit texty (překlady) v aplikaci

 • Přidaná tlačítka Rozbalit vše a Sbalit vše ke stromům s hierarchiemi

2.4.34

Obecné

 • Lepší zobrazení dlouhých orotovaných popisků na osách grafů

Scrap

 • Vybraný typ navigace a zobrazení se zapamatovává v cookies

2.4.33

Obecné

 • Lepší zobrazení oken detailu pokud neobsahují žádná data

Monitor

 • Pomíchaná data různých dílů nezpůsobí zastavení monitoringu

Ordo

 • Do detailu zakázky přidaná funkce pro rychlé zobrazení v přehledu

 • Drobná vylepšení v masce zadání nové zakázky

2.4.32

Obecné

 • Oprava chyby při zoomování sloupcových grafů

2.4.31

Obecné

 • Do vysouvacího navigačního menu přidaný odkaz na domovskou stránku

Ordo

 • Optimalizace rychlosti načítání přehledů zakázek

 • Oprava chyby která mohla za určitých okolností nastat při administraci přehledů zakázek

2.4.30

Ordo

 • Oprava chyby - pokud měl uživatel práva pouze na jednu úroveň hierarchie, tak se tato úroveň hierarchie neuložila do zakázky

2.4.29

Capability

 • Dělení výrobních celků po pevných obdobích

Scrap

 • Možnost automaticky vyzmetkovat celé výrobky pro výrobkové chyby

 • V záložce “100% - Quality ratio” se zobrazují absolutní peníze místo relativních

 • Zobrazení aktuálně vybraného typu navigace

2.4.28

Obecné

 • Vylepšené zobrazení stromů s hierarchiemi - pokud jsou rozsáhlé, tak se automaticky celé nerozbalí

Capability

 • Při nastavení dělení výrobních celků změnou K-klíče se hodnota tohoto K-klíče zobrazuje v přehledu způsobilosti

Scrap

 • Podpora pro vyhodnocení po zakázkách

 • Možnost editovat zadané chyby

2.4.27

Obecné

 • Lepší vzhled vysouvacího navigačního menu

 • Vylepšení textového pole pro zadávání celých čísel (obzvláště užitečné pro dotyková zařízení)

2.4.26

Ordo

 • Oprava neočekávané chyby která se za určitých okolností mohla objevit při změně záložek v okně detailu hádku nebo Cp/Cpk

2.4.25

Obecné

 • Přidaná alternativní navigace mezi stránkami a moduly

Capability

 • Přidaná možnost zvolit počet zobrazovaných sloupců v grafu v přehledu způsobilosti

Ordo

 • Oprava vzájemného filtrování dílů při zadávání zakázky

 • Při zadávání zakázky se pole “Laboratoř” nezobrazuje pokud má uživatel oprávnění pouze na jednu laboratoř

2.4.24

Obecné

 • Doplněné chybějící překlady textů u stránkování tabulek

Capability

 • Obrázky v detailu znaku se nyní roztáhnou na celou dostupnou šířku

2.4.23

Capability

 • Oprava dotazu do hierarchie strojů pro MS SQL Server

 • Optimalizace vyhledávání znaků

 • Optimalizace rychlosti načítání stránky “Analýza”

 • Oprava chyby při výpočtu výrobních celků pro stroje s namíchanými hodnotami bez určeného nástroje a s nástrojem

Monitor

 • Oprava dotazu do hierarchie strojů pro MS SQL Server

2.4.22

Obecné

 • Vylepšené vyhledávání ve sloupcových grafech

2.4.21

Scrap

 • Nově je možné vypnout zadávání procesních nebo výrobkových chyb

2.4.20

Ordo

 • Více možností jak měnit vzhled šablony pro průvodky

2.4.19

Capability

 • Nový způsob dělení výrobních celků: změnou libovolného K00xx klíče (zakázky, šarže apod.)

 • Vylepšena administrace dělení výrobních celků

2.4.18

Obecné

 • V prohlížeči dokumentů je možné zobrazit dokument na celou obrazovku a stáhnout ho

 • U regulárních výrazů je nyní možné určit index skupiny

Ordo

 • Vylepšena podpora pro vlastní šablony průvodek

2.4.17

Obecné

 • Opravy drobných chyb

Ordo

 • Přidaná možnost smazat zakázku

2.4.16

Obecné

 • Oprava chyby v ukládání nastavení zobrazovaného období do cookie.

 • Přidaná možnost aplikovat regulární výraz na dynamické hodnoty metadat

 • Přidané sledování rychlosti aplikace

Capability

 • Oprava chyby pro nastavení směn na celý den (0:00-0:00)

Ordo

 • Vylepšení rychlosti zobrazení přehledů zakázek

 • Vylepšené zobrazení velmi dlouhých časů v odpočtu času zakázky

 • Přidaná možnost vzájemně filtrovat výběry z katalogů při zadávání zakázky

 • Zakázky bez dat se při automatickém hodnocení hodnotí jako podmínečně OK

Monitor

 • V nastavení se může omezit maximální délka zobrazovaného období

 • Oddělení nastavení období od zbytku aplikace

 • U cíle se zobrazuje jestli je automaticky spočítaný systémem, nebo ručně zadaný

 • Vylepšení zobrazení legendy

 • Filtr strojů se schovává společně s hlavním menu

 • Stroje bez dat se v přehledu schovávají

2.4.15

Obecné

 • Nový vzhled hlavního menu (ikony + přejmenování modulů)

Ordo

 • Možnost přidat prioritu zakázky do průvodky

 • Možnost vytvořit vlastní šablonu pro průvodky

Monitor

 • Snížení spotřeby paměti (20-60% v závislosti na datech)

2.4.14

Ordo

 • Doplněné všechny Q-DAS katalogy do administrace metadat zakázky

2.4.13

Obecné

 • Opravy drobných chyb ve správě uživatelů

Capability

 • Granulárnější oprávnění - odděleno právo na prohlížení přehledu a analýzy

2.4.12

Obecné

 • Scrolování a vyhledávání ve sloupcových grafech

 • Kódování textu (utf-8) v emailu pro nastavení hesla

Ordo

 • Hlavička panelu zakázky může obsahovat libovolný počet údajů (místo stávajících 6)

Monitor

 • Vylepšený vzhled legendy

 • Přidaná možnost vybrat indikátory zobrazované v přehledu

 • U nastavení směn nezáleží na pořadí

2.4.11

Ordo

 • Oprava kritické chyby v přehledu zakázek

2.4.10

Obecné

 • Vylepšené logování

2.4.9

Obecné

 • Vylepšení ikon pro mobilní zařízení

 • Vylepšení vzhledu modálních oken

 • Vylepšení logování chyb při autentifikaci

Ordo

 • Přidaná funkce “Hodnocení dílu”

 • Vylepšení výkonu přehledů zakázek

2.4.8

Ordo

 • Větší hádky v přehledu zakázek pro dotyková zařízení

2.4.7

Obecné

 • Přidaná slovenská lokalizace

Capability

 • Oprava chyb v nastavení dělení výrobních celků


Adresa

Diribet spol. s r. o.
Vítězslava Hálka 1654
266 01 Beroun 2

Copyright © 2012 Diribet spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořilo studio Upnet Multimedia